Microsporum_cookei_micro_OPT

‹ Return to Microsporum_cookei_micro_OPT

Microsporum cokei

Lactophenol cotton blue – 400X magnification